Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

7+ Cơ hội giới thiệu

Automation QA/QC

QA/QC

900 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Operations Control & Optimization Manager

Management Operations English Operations

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Tech QC Lead

QC SQL QA QC Testing / QA QA/QC

Negotiable | Ha Noi

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend (PHP/NodeJS)

NodeJS PHP OOP Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

React Native Developer

React Native Git RESTful API Developer

800 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Software Tester

Testing / QA Tester

1,000 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

QC (Quality Control Technician)

QC Communications Teamwork RESTful API CSS3 Quality control

500 - 700 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay