Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

26+ Cơ hội giới thiệu

Java Developer (Airline)

Java Leadership Skills Backend

1,000 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 20,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior VueJS Developer

VueJS Angular TypeScript Frontend

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Full-Stack SW Engineer (Angular/PHP)

OOP Full Stack PHP RESTful API Developer

1,000 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Fullstack Developer

JavaScript NodeJS TypeScript Developer

850 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Frontend Developer (Angular)

CSS3 Angular HTML jQuery JavaScript Developer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Frontend Developer (Angular)

Angular HTML CSS3 JavaScript jQuery Developer

650 - 850 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Fullstack Team Leader - BẢO HÀNH 30 NGÀY

jQuery AngularJS VueJS FrontEnd Java Python Scala NodeJS .NET Developer

850 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Tech Lead

.NET Leadership Angular SQL English Developer

2,000 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

AngularJS Developer

Angular FrontEnd Developer

800 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Frontend Developer

FrontEnd HTML CSS3 JavaScript Angular ReactJS VueJS Frontend

500 - 800 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Front-end

CSS3 HTML JavaScript AngularJS VueJS ReactJS Frontend

1,700 - 2,500 $ | Ha Noi

Thưởng 33,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Java/C# Developer

Java C Programming Developer

700 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System Engineer (Onsite Japan)

Systems Engineering Enginering

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

System engineer (Onsite Japan)

System Engineer Developer

1,500 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

JavaScript Engineer (Onsite Japan)

JavaScript Angular VueJS TypeScript Developer

2,000 $ to Negotiable | Japan

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Engineer (JavaScript)

ReactJS JavaScript Developer

1,500 - 2,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Technical Architect – Microsoft

Software Architecture .NET Core .NET Software Architect

2,000 $ to Negotiable | Ha Noi

Thưởng 45,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior FrontEnd Developer

FrontEnd Frontend

800 - 1,500 $ | Ha Noi

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-end Developer

CSS3 HTML Java VueJS ReactJS FrontEnd Angular Developer

700 - 1,200 $ | Ha Noi

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Middle/Senior Front-end Developer (Bảo hành 30 ngày)

HTML JavaScript TypeScript Angular ReactJS Frontend

650 - 1,000 $ | Ha Noi

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay