Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

121+ Cơ hội giới thiệu

Senior Ruby on Rails Developer

Ruby Git Backend Fullstack

1,200 - 1,800 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Linux SysOps Engineer

Linux MySQL Redis Elastic Search Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Backend Developers

Java REST Enginering

1,000 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior Java Software Engineer

Java Algorithm Backend

2,500 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 50,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Kế toán Nội bộ

Accounting Finance / Accounting

300 - 450 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 4,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Sales Manager (CE Logistic)

Manager Management Sale Manager Logistics Sales

1,500 - 2,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 24,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh Kỹ thuật

Sale Sales

430 $ to Negotiable | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên Phụ trách Sản xuất

Manufacturing Designer

850 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 14,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Kinh doanh

Sale Sales

350 - 430 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Chuyên viên thiết kế áo thun nam

Design Designer

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Nhân viên Thiết kế Thời trang Nam

Design Designer

500 - 650 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 8,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

PHP Developers

Computer Science PHP Developer

700 - 1,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 10,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Digital Marketing Manager

Marketing Management Digital Marketing

1,100 - 2,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Fullstack Engineer

Ruby Software Development VueJS Developer

800 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

700 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior .NET Developer

.NET .NET Core Git Backend

1,200 - 1,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 17,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Finance Manager

Manager Management Finance Finance / Accounting

2,000 - 2,500 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 32,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Front-End Technical Architect

ReactJS JavaScript Angular Frontend

2,300 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 52,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Automation QA/QC

QA/QC

900 - 1,200 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 15,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

NodeJS Technical Architect

NodeJS ReactJS MongoDB Backend

2,300 - 3,000 $ | Ho Chi Minh

Thưởng 52,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay