Bạn cần headhunter hỗ trợ tìm kiếm việc làm trong mùa dịch COVID-19? Vui lòng gửi hồ sơ tại đây!

11+ Cơ hội giới thiệu

Project Manager

Project Management Strategic Planning Risk Management Critical Thinking Customer Retention Website Analytics Project Management

1,000 - 1,300 $ | Da Nang

Thưởng 19,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Frontend React.js Engineer (Silicon Valley Startup)

Javascript ES6 English ReactJS JavaScript Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

iOS Engineer (Silicon Valley Startup)

English IOS Frontend

800 - 1,500 $ | Da Nang

Thưởng 13,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

IT Infrastructure Engineer

DevOps Developer

1,000 - 2,000 $ | Da Nang

Thưởng 7,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

React Native Developer

React Native Git RESTful API Developer

800 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 12,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

.NET Developer

ASP.NET SQL C Programming MVC HTML5 .NET Web API Developer

700 - 1,200 $ | Da Nang

Thưởng 11,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Graphic Designer

Graphic Design Designer

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior UX/UI Designer (Silicon Valley Startup)

UI-UX English Design UX Design Designer

1,000 - 2,000 $ | Da Nang, Ha Noi, Ho Chi Minh

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

Senior ReactJS Web Developer (Sign-on bonus)

ReactJS React Native Frontend

1,000 - 1,800 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

URGENT Giới thiệu ngay

Senior Nodejs Backend Engineer (Silicon Valley Startup)

Agile Scrum Development Javascript ES6 RESTful API NodeJS MongoDB Docker Backend

1,000 - 1,600 $ | Da Nang

Thưởng 16,000,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay

QA Engineer

Testing English QA/QC

Up to 1,000 $ | Da Nang

Thưởng 5,600,000 VNĐ / ứng viên

Giới thiệu ngay