FAQs

Để giới thiệu ứng viên, người giới thiệu cần phải tạo Hồ sơ ứng viên, bao gồm

  1. Thông tin liên hệ của ứng viên - phần này dùng cho mục đích kiểm tra có trùng ứng viên, và để thông báo với ứng viên về việc cho phép người giới thiệu gửi hồ sơ

  2. Đánh giá ứng viên - các kỹ năng, kinh nghiệm và tại sao phù hợp cho công việc doanh nghiệp đang tuyển

  3. CV/Resume -  đã xóa các thông tin liên lạc của ứng viên và các thông tin mà người giới thiệu muốn bảo mật

Người giới thiệu có thể chọn dùng mật danh (nickname/alias) nếu muốn bảo mật thông tin cá nhân. Thông tin liên hệ của người giới thiệu cũng sẽ không thể hiện, mọi liên lạc đều thông qua hệ thống của Recruitery.

Cho mỗi công việc, người giới thiệu chỉ được giới thiệu tối đa 2 ứng viên, việc này để đảm bảo chất lượng ứng viên được gửi đến cho doanh nghiệp.

Khi người giới thiệu hồ sơ ứng viên, ứng viên sẽ nhận được một email thông báo và xác nhận cho phép gửi hồ sơ. Ứng viên sẽ chọn 1 trong số người giới thiệu để đại diện cho ứng viên, và chỉ người được chọn mới nhận được thưởng khi giới thiệu thành công.

Trước khi hồ sơ ứng viên được chuyển đến cho doanh nghiệp, ứng viên sẽ nhận được một email thông báo và xác nhận cho phép gửi hồ sơ. Sau khi hồ sơ ứng viên được gửi đi, khi người giới thiệu khác nhập thông tin liên hệ của ứng viên, hệ thống sẽ thông báo là ứng viên này đã có người giới thiệu.

Sau khi ứng viên xác nhận ứng tuyển, doanh nghiệp sẽ được xem hồ sơ ứng viên và có 24 giờ để kiểm tra ứng viên này đã có trong hệ thống chưa và thông báo lại cho người giới thiệu và Recruitery. Sau 24 giờ (trừ 48 giờ T7, CN), hồ sơ ứng viên sẽ tự động chuyển qua trạng thái kích hoạt (active), và doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm trả thưởng khi tuyển ứng viên này.

Mọi thông tin trao đổi giữa doanh nghiệp và người giới thiệu phải được diễn ra trên hệ thống của Recruitery. Doanh nghiệp và người giới thiệu phải cập nhật trạng thái tuyển dụng trên hệ thống. Hệ thống sẽ gửi các thông báo qua hệ thống và email nếu sau một mốc thời gian nhất định mà chưa có sự thay đổi nào.

Ngoài việc xem cập nhật trên hệ thống từ doanh nghiệp, người giới thiệu cần liên hệ sát sao với ứng viên để biết được tình hình tuyển dụng. Nếu người giới thiệu phát hiện doanh nghiệp và ứng viên có các động thái không chính trực, vui lòng gửi thông báo đến Recruitery để kiểm tra và xác thực.

Dựa trên các thông tin làm việc và trao đổi giữa người giới thiệu và doanh nghiệp, Recruitery sẽ xác thực thông tin, nếu ứng viên bị từ chối và sau đó được tuyển lại trong vòng 6 tháng thì Recruitery sẽ truy thu tiền thưởng từ doanh nghiệp và trả thưởng cho người giới thiệu.

Khi giới thiệu thành công, Recruitery đảm bảo sẽ chi trả phần thưởng cho người giới thiệu theo mốc đã quy định là: 25% tiền thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên ứng viên đi làm, 75% tiền thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ứng viên ký hợp đồng lao động. Số tiền thưởng thực nhận sẽ trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Số tiền thưởng đã trả cho người giới thiệu sẽ không bị hoàn lại dưới mọi hình thức.

Khi giới thiệu thành công, Recruitery sẽ xác nhận thông tin từ 3 bên: người giới thiệu, ứng viên, và doanh nghiệp. Sau khi xác nhận, Recruitery sẽ chuyển khoản số tiền thưởng đến người giới thiệu: 25% tiền thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên ứng viên đi làm, 75% tiền thưởng trong vòng 14 ngày kể từ ngày ứng viên ký hợp đồng lao động. Số tiền thưởng thực nhận sẽ trừ 10% thuế thu nhập cá nhân.

Trong thời gian làm việc, người giới thiệu và doanh nghiệp có thể đánh giá nhau qua các tiêu chí:

  • Phù hợp -  mức độ của ứng viên được giới thiệu (Suitability)

  • Tốc độ -  tốc độ làm việc, phản hồi (Responsiveness)

  • Rõ ràng - (Clarity)

  • Chính trực - (Integrity)

  • Chuyên nghiệp - (Professionalism)

Các chỉ số đánh giá sẽ được Recruitery kiểm chứng, người giới thiệu có chỉ số đánh giá cao sẽ được ưu tiên khi doanh nghiệp có nhu cầu tuyển các vị trí yêu cầu bảo mật thông tin.

Người giới thiệu có các chỉ số “Phù hợp”, “Tốc độ”, và “Chuyên nghiệp” thấp hơn mức yêu cầu của Recruitery sẽ được thông báo và yêu cầu cải thiện, Recruitery sẽ có các lớp đào tạo để hỗ trợ người giới thiệu làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp nhất trên Recruitery.

Recruitery không chấp nhận bất cứ hoạt động không chính trực nào trên hệ thống, trong trường hợp Recruitery phát hiện có vấn đề trên, Recruitery sẽ dừng toàn bộ hoạt động của người giới thiệu và doanh nghiệp trên hệ thống và chấm dứt hợp tác.

Tất cả tin tuyển dụng đăng trên Recruitery đều được kiểm duyệt chặt chẽ. Các công việc đăng trên Recruitery luôn có đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, yêu cầu tuyển dụng, tiêu chí tuyển dụng, đặc điểm ứng viên và tính cách phù hợp cho công việc.

Các công việc đòi hỏi bảo mật thông tin, chỉ những bạn được doanh nghiệp mời giới thiệu ứng viên thì mới có thể thấy đầy đủ thông tin tuyển dụng.

REFER YOUR FRIENDS TO GREAT JOBS EARN REAL CASH