+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên HR Business Partner Tại Hanoi trong Tháng Mười Hai 2023

Dưới đây là danh sách top ứng viên HR Business Partner đang tìm việc trong Tháng Mười Hai 2023 tại Hanoi bạn có tuyển ngay

Hang Le

HR Business Partner
location Hanoi

good communication in English

HR Manager HR Business Partner

HỒNG NGỌC NGUYỄN

HR Business Partner
location Hanoi

good communication in English

IT HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner

Khac Tinh Nguyen

HR Business Partner
location Hanoi

Good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary

Thang Tran Trong

HR Business Partner
location Hanoi

Using best efforts to provide the best advice and ensure the operation of corporations in compliance with law

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter Teacher HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B)

Robert Joseph Gibb

HR Business Partner
location Hanoi

Good communication in English

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner

Thanh Vuong Tien

HR Business Partner
location Hanoi

Got 15 years of solid experiences in finance and accounting, including account payables, account receivables, internal audit, financial management, budget and forecast, financial analysis, set up and implement accounting processes, procedures and policies.  Experience in IFRS, VAS  Integrity, data driven decision, business result oriented, digitalization mindset.

IT Database Administrator Business Analyst HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Telesales Business intelligence (BI) Engineer

Michael Koh Jia Hao

HR Business Partner
location Hanoi

A recognised member of the CA Singapore and ACCA member with over 10 years of professional experience in the Finance Industry who has proven track record of working autonomously as well as leading teams to ensure company financial objectives are met, with the required quality, timeframes, and profitability goals achieved. A proactive communicator who can build relationships at all levels both internally and externally. Always proactive in taking on new work and complex challenges.

IT Business Analyst Design UI/UX Designer UI/UX Designer HR, Administrator, Education Business Development

Lee Yuh Sing

HR Business Partner
location Hanoi

Accomplishes the greatest productivity with the highest possible production efficiency, the lowest possible operational cost and the minimum discrepancy through comprehensive KPI analytics and business performance management program Lưu ý: Ứng viên đã sống ở Việt Nam trên 10 năm nên khả năng đọc nói Tiếng Việt rất tốt

IT Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Management Business Development

Thuy Vu Thi Phuong

HR Business Partner
location Hanoi

Import-Export supervisor - 8 Years of Experience

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter Teacher HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B)

Ngoc Nguyen Thi Bich

HR Business Partner
location Hanoi

● Jul. 2018 - Present: Logistics and purchasing manager at Reintechnik Vietnam Co., Ltd ● Sep. 2016 - Jul. 2018: Import-export team leader at Shinyo Logistics Vietnam Co., Ltd ● Jun. 2013 - Sep. 2016: Import – export sales specialist at Hosokawa Alpine Vietnam ● Mar. 2011 - Jun. 2013: Junior Accountant at Levi’s Vietnam Co.,

Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales Purchasing

Linh Tran Khanh

HR Business Partner
location Hanoi

> 5 years exp trong audit, financial

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Purchasing HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary Customer Service

De Nguyen Van

HR Business Partner
location Hanoi

Bản thân tôi được sinh ra trong gia đình thuần nông với điều kiện kinh tế khó khăn đã tạo dựng cho tôi được tính cách tự lập sớm, tính trung thực, cẩn thận, chịu áp lực cao, hòa đồng, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm cao Trong học tập, tôi luôn được các thày cô đánh giá cao về tính sáng dạ đối với các môn khoa học tự nhiên và môn ngoại ngữ. Cùng với tinh thần vượt khó vươn lên, tôi vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm - Hà Nam cấp giấy chứng nhận gia đình tôi là “Gia đình hiếu học”. Sau khi tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (hệ chính quy, khóa 1996 – 2000) tôi đã trải qua nhiều vị trí công việc gồm: nhân viên kinh doanh, xuất nhập khẩu, kế toán, quản lý vật tư, Giám đốc điều hành và hiện nay đang là Trưởng phòng Hành chính nhân sự của một công ty khá lớn. Trong các công ty tôi từng làm, tôi đều tạo được sự tin tưởng và được giao nhiều trọng trách của đơn vị. Với tính cách, trình độ và sự trải nghiệm của mình, tôi hoàn

HR Manager HR Business Partner

Tam Tran

HR Business Partner
location Hanoi

open for the job

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

NGỌC ANH NGUYỄN

HR Business Partner
location Hanoi

Legal

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Hồng Tô Thị Minh

HR Business Partner
location Hanoi

2009 – 2010: University of Paris XII, in collaboration with Vietnam National University, University of Economics & Business Master of Economic Expertise & International Project Management 2000 – 2004: Vietnam National University, Hanoi (VNU) College of Foreign Languages (CFL) B.A., Major: English, Division of Interpretation and Translation

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales

Huyen Anh Nguyen Thi

HR Business Partner
location Hanoi

An experienced lawyer-to-be with a keen interest in the field of law. A quick learner who can quickly absorb new situations and can communicate clearly and effectively with both legal professionals and members of the public. Constantly focused on resolving legal issues and always looking for ways to improve and evolve processes.

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Luyen Nguyen Thi

HR Business Partner
location Hanoi

I b r ing wit h mys e lf a we alt h o f e xp e r ie nc e in s o ur c ing , p r o c ur e me nt and imp o r t - e xp o r t manag e me nt . So , I wo uld lik e t o d ive r s if y my p r o f e s s io nal s k ills and e xp e r ie nc e s in t his f ie ld s t o o b t ain an e xe c ut ive le ve l manag e me nt p o s it io n in a b ig c o mp any and t o p r o mo t e my b e s t ab ilit ie s t o t he s uc c e s s o f t he c o mp any I will wo r k f o r

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Telesales Digital/Technical Sales Digital/Technical Sales

Long Nguyen Duc

HR Business Partner
location Hanoi

9.2018 – 3.2022: Senior Associate & Deputy Manager – IBPRO  3.2018 – 8.2018: Legal Consultant – YKVN  9.2016 – 2.2018: Associate & Deputy Manager of FDI Department – InvestConsult Group  4.2016 – 8-2016: Legal Intern – Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI)

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Phong Vuong Tan

HR Business Partner
location Hanoi

of Law with Bachelor’s advanced degree in Law and Business Administration. He is an extremely motivated Legal Consultant who is passionate about serving client concerns enthusiastically and accurately with a Legal and Business mindset. Having been practicing law and investment advisory services with years of experience, Phong has expertise in advising Corporate, Banking, Investment, Labor laws... for investors, local, and multinational companies in Vietnam. Phong graduated from the class of International Business Lawyer training at Vietnam Judicial Academy in 2021. He is pursuing a Master of Business Administration concentrated on Finance at Columbia Southern University.

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Van Anh Nguyen

HR Business Partner
location Hanoi

I’m holding an LLB degree (with good ranking) majored in Commercial Law from Ho Chi Minh City University of Law. Currently, I am a trainee lawyer at Ho Chi Minh City Bar Association. After 6 years working in both law firm and corporate environments, now I want to develop my career as a legal and compliance counsel. I am looking for a job in professional environment where I not only can contribute by my competencies but also can learn for personal development.

HR, Administrator, Education Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Hậu Phạm Hữu

HR Business Partner
location Hanoi

Có thể đi làm sau 3 tuần nếu phù hợp

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

Le Nguyen Phu Cuong

HR Business Partner
location Hanoi

Dear Hiring Managers First of all, I would like to give my best wishes for the continued success of Your Company. I also deeply thank you for your kindness in taking your time to read this long resume. This time, wishing to take on the challenge in a new job opportunity, I created this CV and submit it to those who appreciate it. Please refer to the above educational background and work experience, and if you think it is suitable for any available vacancies, please consider granting me a chance for an interview. Even I am in my 50s right now, I'm confident that with my skill set, expertise and my accumulated experiences over years, I can still be able to go beyond performance expectations for more than 10 years capable of working at high level until my retirement. Being in charge of Human Resources and General Affairs Department as a Manager for almost 17 years, I believe that I have accumulated a wealth of knowledge and experience in this area of work. In addition, since I had the opp

Design HR, Administrator, Education Management Finance, Accounting Purchasing HR Manager Recruiter

Đỗ Khánh Hoà

HR Business Partner
location Hanoi

Candidate is available to work currently; can use a several languages; could work at flexible destinations. 5 years experience in HR, Customer services and others fields.

HR, Administrator, Education Management Business Development Sales & BD & Account Sales Executive Sales Leader Purchasing

Linh Trần Thị

HR Business Partner
location Hanoi

Linh là 1 ứng viên có tiềm năng, mình đánh giá có năng lực tốt, có kinh nghiệm và kỹ năng tốt. với kinh nghiệm trong nghề thì đây là 1 ứng viên tiềm năng. Trong quá trình sơ vấn ứng viên mình nhận thấy ứng viên là 1 người có thái độ tốt, có mục tiêu về nghề nghiệp rõ ràng, thể hiện tinh thần cầu tiến. Và hy vọng sẽ được gắn bó với công ty. Cũng như được công ty tạo điều kiện để được phỏng vấn.

HR, Administrator, Education HR Business Partner

Chi Nguyen Lan

HR Business Partner
location Hanoi

Imperial College Business School, London, United Kingdom – MSc Economics and Strategy for Business  Degree obtained: Postgraduate Merit. Conferred on 4th May 2016 2011 – 2014 Univ ersity of Warwick, Cov entry, United Kingdom – BSc (Hons) Accounting and Finance  Degree obtained: Upper Second Class (2.1) with Honours. Conferred on July, 2014 2009 – 2011 Cambridge Tutors College, Croydon, United Kingdom - GCE A-lev els  Results obtained: Mathematics - A, Economics - A*, Law - A*  Awarded a 100% 2 year-scholarship of tuition fees for academic excellence

HR, Administrator, Education Sales & BD & Account Purchasing HR Manager Recruiter HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B)

Quan Tran

HR Business Partner
location Hanoi

Senior Product / Project Manager, Delivery manager, Country Operation Manager Including 10 years in Senior Business Analyst and Product manager: contact with clients on requirement: to make sure the team understand full requirement from customers on product and delivery product on time.  QC team management: manage QC team to perform testing.  3-month experience working on-site as java developer in Thai Land (Japanese Company)  2.5 years’ experiences working on-site as Project Manager in Ireland (Galway), work for Nortel Company (Canadian Company)  Participate in technical training course in Switzerland (Zurich).  On-site working as PM position in USA, Australia and Singapore.  Over 8 years’ experiences to setup and fit-out office and manage all activities of the software company to play the roles as Operation Manager and Country manager positions (Recruitment management, Employee management, Agile coaching for the start-up Companies).  Over 10 years’ experiences on Agile Methodo

IT Backend Developers Devops Engineer Angular Developers Frontend Developers Android Developers C, C++ Developers

Liên Trần Bích

HR Business Partner
location Hanoi

12 năm trong nghề Nhân sự với đủ các vị trí từ Chế độ chính sách đến Tuyển dụng đào tạo và Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự, và đây cũng là nghề tôi tâm huyết đi theo từ thời vào Đại học, tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Doanh nghiệp. Theo đó, mục tiêu của tôi ngày càng phấn đấu hơn nữa để tích luỹ thêm nhiều kình nghiệm để khi có thể trở thành một nhà tư vấn trong lĩnh vực của mình (khi đến tuổi v

HR Manager HR Business Partner

Danh Nguyen Tran Van

HR Business Partner
location Hanoi

SKILLS, EXPERIENCE  Applications, infrastructure, system development, optimization and lifecycle management.  Project management: Define, source, estimate and allocate required project resources, budgets, delivering.  Build customer value and satisfaction.  Take ownership.  Influencing and leading.  Vendor management.  Planning and organizing.  Co-ordination and negotiation.  Workflow knowledge.  Agile, scrum knowledge.  ERP systems experience.  Reporting, analyzing and forecasting  Study new technologies, training and presentation.  The ability to interact effectively with all levels of management.

IT Backend Developers Unity Developers PHP Developers Software Engineer Devops Engineer Angular Developers

Dang Nam Anh

HR Business Partner
location Hanoi

He have about 5-year experience in Business Development, both B2B and B2C. o 3.5 years working at PERSOLKELLY (formerly First Alliances) as Senior Consultant, Industrial team. Nam Anh was tasked with establishing new business partnerships, managing accounts and directly searching for candidates to match with clients' requirements. o Previously, when still being a junior student at Foreign Trade University, He started his first job in the Education industry (Business English and career coach), in charge of Sales to B2C customers (university students, white-collars) and Business Development: finding, developing partnerships to promote the company's brand awareness, thus create new leads (B2B). ● He's keen on learning languages. Besides my native Vietnamese and fluent English, I’m capable of using Chinese for business purposes. (HSK5: 260/300).

Business Development HR Business Partner

Thương Nguyễn Hoài

HR Business Partner
location Hanoi

- have 6 years headhunting experience

Recruiter HR Business Partner

Trung Ng

HR Business Partner
location Hanoi

2 years of experience working in 2 big start up, ecommerce and IT domain, he is strong at recruiting both tech and non-tech position (tech and product focused) Professional at English and communicating. Good mindset, data-driven and good at problem solving skill

Recruiter HR Business Partner

HA MY PHAN VU

HR Business Partner
location Hanoi

HR Business Partner

LUU HOAI DINH

HR Business Partner
location Hanoi

Marketing Content Marketer Brand Marketer HR Business Partner

Thống Vũ Đức

HR Business Partner
location Hanoi

- Nhanh nhẹn & thích ứng nhanh với công việc. - Trực quan & cầu tiến. - Phát triển kỹ năng chuyên môn ở HRBP và vai trò Managment.

Recruiter HR Business Partner

Le Thu Huong

HR Business Partner
location Hanoi

Kinh nghiệm 3 năm làm trưởng phòng Kinh Doanh mảng đồng phục, có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từng đạt nhiều thành tích quản lý xuất sắc.

Marketing HR, Administrator, Education Business Development Marketing Manager Recruiter HR Business Partner

Nguyễn Việt Hoàng

HR Business Partner
location Hanoi

Là người năng động, ham học hỏi, tìm hiểu và muốn có một môi trường làm việc phù hợp để phát triển bản thân. Mục tiêu trong công việc hiện tại là áp dụng được những kiến thức, kinh nghiệm cùng với vốn hiểu biết của bản thân để phát triển, áp dụng vào công việc. Có chí cầu tiến trong công việc.

HR Manager HR Business Partner Other

Ly Trần Hoàng Khánh

HR Business Partner
location Hanoi

Hơn 1 năm kinh nghiệmTuyển dụng, có kinh nghiệm tuyển mass qua nhiều kênh khác nhau. Ứng viên cũng có kinh nghiệm quản lý và hướng dẫn 2 thực tập sinh. Ứng viên có các kỹ năng sourcing, viết content và tạo hình poster tuyển dụng. Hiện, ứng viên đang tìm kiếm cơ hội mới để phát huy chuyên môn của mình.

Recruiter HR Business Partner

Thủy Đinh Ngọc

HR Business Partner
location Hanoi

Good management skill

HR Manager HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary Administrative Assistant, Secretary

Thanh Han Yen

HR Business Partner
location Hanoi

- Ứng viên tốt nghiệp khóa Quản lý nhân lực trường ĐH Lao động xã hội -Có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Cty Công nghệ số, trực tiếp tuyển dụng các vị trí IT và non IT, từng là Headhunter của Megajob phụ trách tuyển mảng IT - Ngoại hình trẻ trung, tác phong năngđộng, chuyên nghiệp

Recruiter HR Business Partner

Tung Luc

HR Business Partner
location Hanoi

Nhân viên truyền thông nội bộ với 2 năm kinh nghiệm trong việc phân tích, phát triển và triển khai những chiến lược sáng tạo nhằm thu hút và gắn kết nội bộ, song song với việc thúc đẩy các giá trị và tầm nhìn của tổ chức. Tôi đang tìm kiếm cơ hội phát triển và cống hiện giá trị bản thân cho công ty bằng những thế mạnh trong việc hoạch định và tổ chức truyền thông nội bộ.

Marketing Marketer Content Marketer HR Business Partner

Võ Thị Hằng

HR Business Partner
location Hanoi

Tốt nghiệp 2 trường đại học Tiếng anh C 7 năm kinh nghiệm kế toán, kế toán tổng hợp

Finance, Accounting HR Business Partner

Hằng Ngô Thị Bích

HR Business Partner
location Hanoi

I have nearly 03 years experiences in HR field. And now I have a clearer orientation and focus on recruitment development segment.

Design Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Business Development Marketing Manager HR Business Partner

Lien Mai Phuong

HR Business Partner
location Hanoi

HR & Admin Manager/ IT Recruitment Specialist - 12 Years of Experience

Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education Business Development Marketing Manager Recruiter HR Business Partner

Hanh Ha Thi Bich

HR Business Partner
location Hanoi

Talent Acquisition & EB Team Leader

Design UI/UX Designer UI/UX Designer Marketing Digital Marketer Marketing Strategy Planner HR, Administrator, Education

Hoai Thu Nguyen Thi

HR Business Partner
location Hanoi

Có kinh nghiệm làm HRM, tiếng hàn tốt

HR Manager HR Business Partner

Diem Nguyen

HR Business Partner
location Hanoi

ứng viên đang tìm kiếm

HR, Administrator, Education HR Manager HR Business Partner HR Compensation And Benefit (C&B) Administrative Assistant, Secretary

THI MAI NGOC PHAM

HR Business Partner
location Hanoi

- Tiếng anh tốt, năng động, hoàn thành tốt công việc

Sales & BD & Account HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary

Miễn Phan Thi

HR Business Partner
location Hanoi

Có kinh nghiệm phiên dịch tiếng nhật, chứng chỉ N2

HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary

THI HOAI THU BUI

HR Business Partner
location Hanoi

- Company's recruitment plan - Recruit new employee for Hanoi Office and HCM office with different rank including intern, staff, experts, engineer. - Establish and storage database of candidates; - Guide and carry out procedures for new employee; 05/2020 – 08/2020 C&B and HR Intern Staff HMH Vietnam Trading JSC. - Manage, update and arrange personnel records - Support timekeeping, salary calculation for company personnel - Public support for tax declarations, insurance... - Participate in building documents, forms, drafting contracts, decisions in the company - Support to organize internal activities and events of the company - Support recruitment communication, search for candidates according to - the company's recruitment requirements - Assisted in screening resumes and conducting interviews - Contact candidates, schedule interviews, track and evaluate candidates - Collect data and make recruitment reports, analyze recruitment efficiency - Perform other administrative and human res

HR Business Partner Administrative Assistant, Secretary

Trần Thị Mỹ Dung

HR Business Partner
location Hanoi

Tư duy nhanh nhẹn, hoàn thành công việc tốt

HR Business Partner