+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

50+ Top Ứng Viên Chief Financial Officer (CFO) Tại Ho Chi Minh trong Tháng Mười Hai 2023

Dưới đây là danh sách top ứng viên Chief Financial Officer (CFO) đang tìm việc trong Tháng Mười Hai 2023 tại Ho Chi Minh bạn có tuyển ngay

Doan Thi Mai Thao

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

• An experienced and enthusiastic team player who can work and support team members to achieve organization’s common goals. • Seeking an accounting - financial position to improve, demonstrate skills in finance to increase profitability and promote growth of organization.

HR, Administrator, Education Chief Financial Officer (CFO)

Thu Hong Nguyen Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt tiếng anh giao tiếp tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Tâm Trương Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Yến Ngô

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Tùng Nguyễn

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nhung TRần

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nhung Trần

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Tân Nguyễn

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Câm Thuỷ Lê Thị

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- kinh nghiêm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Lâm Tuấn Thịnh

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

Expect salary: 1700 gross Onboard: ASAP

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Minh Huyen Ho Vu

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Chí Cường Huỳnh

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Võ Hoàng Lan

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

Expert in Finance and analysis Strategy Planning - Improve and apply Data Supporting Tools (PI, Query, Python) and English skills

Business Analyst Chief Financial Officer (CFO) Data analyst

Thanh Dat Nguyen Tan

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Phương Thảo Lê Thị

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- good communication in English - Good experience

Business Analyst Chief Financial Officer (CFO)

Sy Bao Nguyen

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thuy Hang Pham Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Tam Truong Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Tuyet Nga Luong Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Phu Thien Tran

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Chief Operating Officer (COO) Chief Financial Officer (CFO)

Dieu Huyen Bui

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Huyen Vo

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Huyen Dao

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Minh Sen Nguyen Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thuy Vy Tran

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Quang Dai Trinh

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Toan Vo

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Dinh Cao Vu

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Xuan Thu Nguyen

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Phương Le Thi

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Lucy Phan

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Duc Tri Vu

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nga Duong

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Phương Nguyễn

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

kinh nghiệm làm việc tốt tìm kiếm công việc ở ngân hàng

Business Analyst Chief Financial Officer (CFO)

THI HOP LUU NGUYEN

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Triet Thanh Cao

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Huong Diem

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

MInh Thuy Truong

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Quoc Cuong Thai

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nang Quang Khoa

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Chief Financial Officer (CFO) General Manager

Mai Vu

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Quang huy Truong

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Kim Long Le

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Thanh Tân Nguyen

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Tomasz Rymarz

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Chief Financial Officer (CFO) Chief Executive Officer (CEO)

Duyen Nguyen

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

- Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nguyen Thuy Tram Anh

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Dien Nguyen Huu

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communition in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Quoc Hung Ho

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

good communiaction in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)

Nguyen Phuong Uyen Trang

Chief Financial Officer (CFO)
location Ho Chi Minh

Good communication in English

Finance, Accounting Chief Financial Officer (CFO)