+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Administrative Assistant, Secretary

Legal Associate

Compliance Analytical Problem Solving Administration

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Claims Assessor

Persuasion Commercials Negotiation Administration

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Office

Operation Management HR

Thương lượng | Indonesia

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Downstream

Business Development

Thương lượng | Indonesia

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

HR Supervisor

PHP Wordpress HR

Lên đến $800 | Indonesia

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Warehouse Assistant

Operations

1.000 - $1.800 | Singapore

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Receptionist

Customer Care Communications Problem Solving Customer Service Office Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Manager

Training HR Coaching Administration HR

550 - $760 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Associate / Assistant Manager – Statutory Audit

Audit Finance / Accounting

600 - $900 | India, Chennai

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant to CEO

Management Task Management

400 - $650 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem