+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Country Head/Director/Manager

Claims Manager

Compliance Computer Skills Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Claims Manager

Computer Skills Compliance General management Operation Management Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Engineering

Startups Node.js Software Development Leadership Skills React AWS Full Stack CTO

Lên đến $5.300 | Malaysia

$ Referral reward: Đăng nhập để xem
The role of Country Director, Country Head, Country Manager is critical to the success of the company's market development strategy in the local country. The role will lead the local team and oversee the strategic and operational engagement in the country.