+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Data scientist

Data Engineer Lead

Customer Data Platform AI/Artificial Intelligence SPARK Kafka Big Data Hadoop Machine Learning Enginering Data Analyst

Từ $2.000 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Data Scientist

SPARK Quantitative Research Python C++ R Data Analysis Agile SQL Scala Machine Learning Java Deep Learning C Data Analyst

Sign in to view | Hanoi, Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Lead Data Scientist Gấp

Pytorch AI/Artificial Intelligence SQL Scikit Learn Keras Data Analyst

Lên đến $4.000 | Philippines, Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Data Scientist Gấp

Decision Support Systems SQL AI/Artificial Intelligence NLP Pytorch Scikit Learn Data Science Tensorflow Predictive Modeling Keras Python Big Data Data Analyst

Lên đến $2.000 | Philippines, Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Data Scientist

Agile NoSQL Data Science SQL Machine Learning NLP Cloud Big Data Python Data Analyst

Lên đến $2.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Data Engineer

Data C Pytorch Tensorflow C++

Thương lượng | Hanoi, Singapore, Da Nang, Ho Chi Minh, Binh Duong

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Data Scientist

Pytorch Critical Thinking Tensorflow Communications Data Science Statistics C++ Programming Logical Thinking Python Data Analyst

Lên đến $2.500 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem