+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Design

UX/UI Designer

UI / UX Designer

Lên đến $2.800 | Ho Chi Minh, Da Nang

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Product Designer

Interaction Design UI / UX Product Design Wireframes Prototyping Methods figma Usability Testing User Testing Designer

800 - $1.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

AEM Developer

MySQL Apache Spring Java Oracle JSP UI / UX Adobe InDesign Web Development Cloud Developer

Lên đến $2.500 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

UI/UX Designer [Fulltime Remote] Gấp

UI / UX figma Designer

1.200 - $1.500 | Philippines

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Engineer - EDC Hull (Outfitting)

Rhino 3D Software Aveva Marine AutoCAD Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Engineer - Electrical (EDC AES)

Electrical Engineering CAD Aveva Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant Engineer - Marine Systems, EDC

Aveva Marine AutoCAD 3D Modeling Enginering

Lên đến $1.700 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Drafter (Topographical Survey)

Revit AutoCAD BIM Strakon Teamwork Civil 3D N4CE Interpersonal Skills Time Management Dynamo Problem Solving English CAD SOFICAD LSS Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Drafter (Engineering Department)

BIM Civil 3D Problem Solving CAD English AutoCAD Time Management SOFICAD Maintenance Allplan Inspections Powerplant Design Revit Interpersonal Skills Strakon Teamwork Dynamo Enginering Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

BIM Modeler (Dynamo)

Interpersonal Skills Time Management Civil 3D Revit Dynamo BIM CAD AutoCAD SOFICAD Problem Solving Allplan Teamwork Strakon English Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Rebar Detailer

CAD AutoCAD SOFICAD Allplan Strakon 3D Design Teamwork English Communications Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

ASIC Design Engineer

Enginering

Thương lượng | Hanoi, Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

SoC Design Verification Engineer

Enginering

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Product Designer

Product Design Communications Designer

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Unity Developer (NFT, Casual Game)

Game Development UNITY Developer

1.000 - $2.000 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem