+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Devops Engineer

DevOps Engineer

AWS DevOps

1.500 - $1.800 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Cloud Lead (DevOps)

Leadership Engineering Technical Support Kubernetes Infrastructure Docker Java Cloud Platforms DevOps CI/CD DevOps Enginering

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

DevOps Engineer

Linux DevOps English DevOps

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior AWS Engineer

CI/CD AWS Infrastructure as Code Jenkins DevOps Docker Enginering

Lên đến $2.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

DevOps Engineer

DevOps Pipelines Enginering DevOps

Thương lượng | Remote, Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

DevOps Lead

Agile DevOps AWS Developer

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem