+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục IT Helpdesk

SCEM Support Engineer

System Center Operations Manager Support Technical Support Enginering

800 - $1.200 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Kỹ Sư Cầu Nối (BRSE)

Java NodeJS ReactJS PHP Enginering

1.000 - $1.600 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Support Engineer

PHP Perl K8S Kubernetes Azure Ruby Visualization DNS SSH Python Bash Jenkins Linux VPNs OS Development VMware Operating Systems Enginering Technical Support

800 - $1.200 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Platform Administrator (Remote)

Server Configuration Technical Support Software Maintenance Linux SQL Installation Technical Support

1.000 - $1.800 | Hanoi, Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Application Support Engineer

IT Support MongoDB SQL Developer

Lên đến $2.000 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Support Engineer (Level 1)

Technical Support Customer Support Linux Technical Support

750 - $950 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk lương cao | Recruitery