+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Management

Chief Operating Officer Gấp

Management Technology Japanese Business Plans Operations COO

Lên đến $5.000 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Sales Manager (Branch Manager)

Field Sales Management Customer Service Financial Sales Customer Care Management

1.500 - $2.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Claims Manager

Compliance Computer Skills Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Claims Manager

Computer Skills Compliance General management Operation Management Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Operation Manager

Management Networking Marketing Communications Sales Operations

800 - $1.000 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Business Analyst

IT Development UI / UX Project Management FrontEnd Business Analyst Project Management

Lên đến $3.400 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Marketing

SEM SEO Data Analysis B2B Business Development SaaS Sales Market Research Logistics PPC Marketing Marketing

Lên đến $5.000 | Philippines, Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Technical Manager (Industrial Engineering)

Talent Management Project Management PIH IE Management Leadership Skills Technical Support

Lên đến $2.900 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Engineering

Startups Node.js Software Development Leadership Skills React AWS Full Stack CTO

Lên đến $5.300 | Malaysia

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[HN] Acting Restaurant Manager

Operations Management Operation Management Operations

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem