+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Marketing

Performance Marketing Specialist (Full-time remote)

SEM Google Adwords Google Analytics Marketing Digital Marketing

2.000 - $3.500 | Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Content Creator

Marketing Video Editing Content Management Content creator

Lên đến $500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Head of Marketing

SEM SEO Data Analysis B2B Business Development SaaS Sales Market Research Logistics PPC Marketing Marketing

Lên đến $5.000 | Philippines, Remote

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Performance Marketing Leader

Budget Planning eCommerce Management Data Analysis Team Leader Management Marketing

600 - $1.000 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Creative Leader

Creative Design eCommerce Marketing Video Editing Editing Project Management Content creator Branding Administration

500 - $700 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

[Japanese speaking] Senior Marketing (Remote)

Digital Marketing Brand Marketing Analytics Reporting Excel Japanese Marketing Strategic Planning Marketing Digital Marketing

1.200 - $2.200 | Remote, Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Marketing Manager

Brand Marketing Social Media Marketing SEO Digital Marketing Marketing

800 - $1.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

User Acquisition (Junior/Middle)

Advertising Mobile Game Development Marketing Digital Marketing Marketing

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior User Growth Specialist (Online and Offline)

Growth Strategy Growth Hacking Data Analysis Digital Marketing

2.000 - $4.000 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Leader Marketing

Marketing Marketing Strategy

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Campaign & Traffic for ISC Project

Data Analysis Account Management Account Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Key Account Managemet – LazGlobal (Fashion)

Analytical Account Management Account Management

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Growth and Marketing Manager

Marketing Management Growth Strategy Marketing Digital Marketing

1.500 - $2.500 | Philippines

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Marketing Manager

Branding Digital Marketing Marketing Strategy Budget Planning Marketing

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Market Research Lead

Computer Skills Planning Research Market Research

Thương lượng | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem