+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Other

Senior Event Planner

Leadership Skills Event monitoring Event Planning Operations

604 - $863 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Accountant

VAS Accounting Excel MS-Windows IFRS Finance / Accounting

Lên đến $700 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Warehouse Assistant

Operations

1.000 - $1.800 | Singapore

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Operation Manager

Management Networking Marketing Communications Sales Operations

800 - $1.000 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

ERP Administrator Lead

Java Oracle MySQL ERP C# PHP Software Development

Lên đến $1.000 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Technical Manager (Industrial Engineering)

Talent Management Project Management PIH IE Management Leadership Skills Technical Support

Lên đến $2.900 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

SAP Basis Consultant

SAP Management

Lên đến $2.100 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Creative Leader

Creative Design eCommerce Marketing Video Editing Editing Project Management Content creator Branding Administration

500 - $700 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Drafter (Topographical Survey)

Revit AutoCAD BIM Strakon Teamwork Civil 3D N4CE Interpersonal Skills Time Management Dynamo Problem Solving English CAD SOFICAD LSS Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Drafter (Engineering Department)

BIM Civil 3D Problem Solving CAD English AutoCAD Time Management SOFICAD Maintenance Allplan Inspections Powerplant Design Revit Interpersonal Skills Strakon Teamwork Dynamo Enginering Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

BIM Modeler (Dynamo)

Interpersonal Skills Time Management Civil 3D Revit Dynamo BIM CAD AutoCAD SOFICAD Problem Solving Allplan Teamwork Strakon English Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

CAD Rebar Detailer

CAD AutoCAD SOFICAD Allplan Strakon 3D Design Teamwork English Communications Designer

600 - $770 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

BIM - Revit Developer

Revit Dynamo Revit API BIM Organization Analytical Interpersonal Skills Problem Solving Time Management Data Management Communications Developer

Lên đến $1.200 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Tour Operation Associate

Operations English Tour operating Communications Operations

480 - $600 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

AI Manager

Deep Learning Pytorch Machine Learning Manager Tensorflow R Python Computer Vision AI/Artificial Intelligence Project Management

3.000 - $4.000 | Da Nang

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Network Engineer

Installation IT Solutions Training Communications Persuasion Networks Wireless Enginering

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Senior Dealer (Remote)

Trading Excel Statistical Analysis Financial Analysis Financial Markets Finance / Accounting

1.500 - $2.500 | Remote, Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Accounts Payable Lead

Accounting Finance / Accounting

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Kỹ sư truyền dẫn quang (DWDM Transmission Engineer)

DWDM transmission Optical network design Enginering

600 - $1.200 | Hanoi

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Credit Officer

Communications Customer Support

300 - $1.200 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem