+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Project Manager

Bridge Engineer (Onsite Thailand)

Bridge Engineer Project Management

Thương lượng | Hanoi, Thailand

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Business Analyst

Project Management FrontEnd IT Development UI / UX Project Management Business Analyst

Lên đến $2.500 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Logistics Project Manager

Planning Leadership Skills Analytics B2B Business Development Project Management Communications Problem Solving Logistics Logistic Project Management

1.000 - $1.150 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Assistant to CEO

Management Task Management

400 - $650 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Junior project leader Gấp

Teamwork English Recruitment

Lên đến $600 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Tuyển dụng việc làm Project Manager lương cao | Recruitery

 

1. Project manager - quản lý dự án là gì?

Người quản lý dự án đóng vai trò chủ đạo trong việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, kiểm soát và đóng cửa các dự án. Họ chịu trách nhiệm cho toàn bộ phạm vi dự án, nhóm dự án, tài nguyên và thành công hay thất bại của dự án.

Một người quản lý dự án, với sự giúp đỡ của nhóm của họ, chịu trách nhiệm về nhiều trách nhiệm trải qua năm giai đoạn dự án của vòng đời dự án (bắt đầu, lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và kết thúc) bên dưới.

Các giai đoạn quản lý dự án giao nhau với 10 lĩnh vực kiến thức. Các lĩnh vực kiến thức bao gồm tích hợp, phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng, nguồn nhân lực, truyền thông, mua sắm rủi ro và quản lý các bên liên quan.

Quản lý dự án CNTT là một phần của quản lý dự án, hoạt động công nghệ một phần và quản lý chung một phần. Các nhà quản lý dự án CNTT lên kế hoạch, tổ chức và tích hợp các dự án công nghệ thông tin đa chức năng có ý nghĩa về phạm vi và tác động.

Họ phối hợp công việc của các chuyên gia CNTT và nhân viên hành chính khác để tạo ra một phần hoặc hệ thống phần mềm mới. Các yếu tố cốt lõi của công việc là về việc tổ chức con người và tài nguyên thời gian, và xem dự án xuyên suốt từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Các nhà quản lý dự án có trách nhiệm cuối cùng trong việc đáp ứng nhu cầu kinh doanh của khách hàng hoặc khách hàng.

 

2. Quản lý dự án (Project management) là làm gì?

Các nhà quản lý dự án CNTT chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức, phân bổ nguồn lực, lập ngân sách và thực hiện thành công các tổ chức Mục tiêu CNTT cụ thể. Những dự án như vậy có thể bao gồm:

- Phát triển phần mềm và ứng dụng
- Cài đặt phần cứng
- Nâng cấp mạng
- Điện toán đám mây và triển khai ảo hóa
- Các dự án xung quanh phân tích kinh doanh và quản lý dữ liệu
- Dịch vụ CNTT linh tinh

Người quản lý dự án CNTT có thể làm việc với nhiều nhóm trong tổ chức, bao gồm (nhưng không giới hạn) những người phụ trách:

- Phần cứng (hệ điều hành và nền tảng) và phần mềm
- Mạng (tường lửa và kết nối)
- Dữ liệu và phân tích kinh doanh
- Quản lý dịch vụ (hợp đồng và mua sắm)
- Bộ phận trợ giúp
- Bảo mật thông tin (tuân thủ và quản trị)

Đối với mỗi dự án này, người quản lý dự án CNTT có thể sẽ chịu trách nhiệm ở các giai đoạn sau:

- Khởi đầu: Mục tiêu dự án được xác định và dự án được tạo ra.
- Lập kế hoạch: Các kế hoạch dự án CNTT dự kiến sẽ cần cập nhật thường xuyên, do đó, Google thường hiểu rằng việc lập kế hoạch sẽ diễn ra theo chu kỳ.
- Thực thi: Trong quá trình thực hiện, toàn bộ nhóm, do người quản lý dự án dẫn đầu, làm việc dựa trên các nhiệm vụ được đưa ra trong kế hoạch dự án, với mục tiêu cuối cùng là - tạo ra các sản phẩm giao hàng của dự án. 
- Giám sát: Như TechTarget giải thích, người quản lý dự án CNTT giám sát và kiểm soát công việc về thời gian, chi phí, phạm vi, chất lượng, rủi ro và các yếu tố khác của dự án.
- Kết thúc: Điều này xảy ra vào cuối mỗi giai đoạn và vào cuối dự án. Nó đảm bảo tất cả các công việc đã được hoàn thành và phê duyệt, và chuyển quyền sở hữu từ nhóm dự án sang hoạt động.

 

3. Các kĩ năng cần có của một project manager

Người quản lý dự án hiệu quả cần nhiều hơn bí quyết kỹ thuật. Vai trò này cũng đòi hỏi một số kỹ năng phi kỹ thuật và chính những kỹ năng mềm hơn này thường quyết định liệu người quản lý dự án - và dự án - có thành công hay không. Người quản lý dự án ít nhất phải có bảy kỹ năng phi kỹ thuật này: lãnh đạo, động lực, giao tiếp, tổ chức, ưu tiên, giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng.

Các nhà quản lý dự án có hiệu quả cao là các đối tác kinh doanh chiến lược được trao đầy đủ thành công của tổ chức và họ phải có khả năng lăn lộn với những thất bại không thể tránh khỏi. Kết hợp với các kỹ năng kỹ thuật cần thiết, một số thuộc tính nhất định sẽ đặt bạn vào nhu cầu cao hơn với tư cách là người quản lý dự án, cung cấp nền tảng vững chắc cho phép bạn thích ứng với động lực thay đổi liên tục của dự án trong khi đặt các nhu cầu của các bên liên quan lên trên hết. Quản lý dự án hiệu quả cao:

- Trở thành đối tác kinh doanh chiến lược
- Khuyến khích và ghi nhận những đóng góp có giá trị của người khác
- Tôn trọng và thúc đẩy các bên liên quan
- Nhấn mạnh tính toàn vẹn và trách nhiệm
- Được trao đầy đủ trong sự thành công của dự án

 

4. Vai trò và trách nhiệm của một người quản lý dự án

Vai trò của người quản lý dự án bao gồm nhiều hoạt động bao gồm:

- Lập kế hoạch và xác định phạm vi
- Lập kế hoạch và trình tự hoạt động
- Hoạch định nguồn lực
- Phát triển lịch trình
- Dự toán thời gian
- Dự toán chi phí
- Phát triển ngân sách
- Tài liệu
- Tạo biểu đồ và lịch biểu
- Phân tích rủi ro
- Quản lý rủi ro và các vấn đề
- Giám sát và báo cáo tiến độ
- Trưởng nhóm
- Ảnh hưởng chiến lược
- Hợp tác kinh doanh
- Làm việc với các nhà cung cấp
- Phân tích khả năng mở rộng, khả năng tương tác và tính di động
- Kiểm soát chất lượng
- Lợi ích hiện thực hóa

Cuối cùng, quản lý cấp cao phải cung cấp cho người quản lý dự án sự hỗ trợ và quyền hạn để người quản lý dễ dàng và thành công trong việc quản lý team.

 

5. Tổng hợp các job về Project Manager có trên Recruitery

Đây là một số vị trí Project manager mà các công ty đang đăng tuyển trên Recruitery: https://recruitery.co/job.html?location=0&jobtype=0&keyword=project%20manager

Bên cạnh đó Recruitery cũng cập nhật cho các bạn một số yêu cầu của các công ty ở vị trí này để các bạn tiện tham khảo:

 

- Tốt nghiệp truyên ngành CNTT hoặc Toán Tin
- x năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có kinh nghiệm code, ưu tiên ngôn ngữ Java (còn không thì ngôn ngữ khác cũng được)
- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh
- Có kỹ năng về phân tích và thiết kế các hệ thống ứng dụng phần mềm
- Kỹ năng quản lý nhóm và QLDA với quy mô từ 7-10 người
- Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu trong lĩnh vực tài chính