+$15,000 Bạn đang tìm kiếm cơ hội công việc mới? Hãy để các headhunter giúp bạn Bắt đầu ngay >

100+ Cơ hội giới thiệu job của Danh mục Ruby on Rail Developers

Principal Ruby on Rails Engineer

Leadership Communications CI/CD Web Security Testing Automation Tools API MySQL Ruby on Rails Docker Developer

Thương lượng | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Fullstack Developer (Ruby on Rails)

Full Stack Development Ruby Ruby on Rails Full Stack Fullstack Developer

Lên đến $2.000 | Da Nang

$ Referral reward: Đăng nhập để xem

Backend Software Engineer (Ruby On Rails)

Backend AWS Software Engineering Developer Backend

1.000 - $1.800 | Ho Chi Minh

$ Referral reward: Đăng nhập để xem